ARENA

ARENA » ARENA

ARENA - pismo publicystyczno-informacyjne Stowarzyszenia. Zadaniem pisma będzie prezentacja naszego środowiska twórczego i opinii społecznych o ważnych, aktualnych problemach i wydarzeniach w różnych dziedzinach nauki, sztuki, kultury i życia społecznego w różnych zakątkach świata.

MISJA pisma:

  • ARENA – będzie głosem Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy i Twórców i będzie realizować jego cele statutowe.

  • ARENA będzie czasopismem (docelowo: kwartalnikiem papierowym) publikowanym w Internecie. Taki charakter daje mu nieograniczony zasięg.

  • Przewidujemy wydawać rocznik ARENY, który będzie zbiorem najlepszych i najchętniej czytanym materiałów prasowych.

  • ARENA przynosić będzie informacje, artykuły, korespondencje, felietony, recenzjei polemiki dotyczące rozwoju kultury i nauki, problemów społecznych z uwzględnieniem międzynarodowego charakteru współpracy. Autorami tekstów będą członkowie Stowarzyszenia lub wyjątkowe artykuły polecone przez Członków Stowarzyszenia ze zgodą do przedruku . artyści, uczeni i dziennikarze.

  • Preferowane będą krótkie teksty. W dziale „opinie” publikowane będą również listy od czytelników. Przewidywany jest dział zawierający teksty i rysunki o lżejszym, niekiedy humorystycznym charakterze jak również strony prezentujące wydawnictwa naukowe i artystyczne ze świata oraz artykuły sponsorowane i odpłatne reklamy, zlecane przez instytucje i osoby prywatne.