Komunikaty

WIZYTÓWKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Podczas V Walnego Zebrania CZŁONKÓW MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA podjęto ponownie decyzję o stworzeniu WIZYTÓWEK członków Stowarzyszenia. Zachęcamy Was do nadsyłania krótkich informacji o Waszych sukcesach zawodowych i Wasze fotografie.

 

Za Zarząd

Halina Godecka