protokół zarządu z dnia 13 lipca 2011r.

ARCHIWUM » protokół zarządu z dnia 13 lipca 2011r.

W dniu 13 lipca 2011 zebrali się w Cieszynie na Zamku Sztuki Założyciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów z siedzibą w Szwecji.

 

  1. Zebrani przyjęli program działania stowarzyszenia oraz zaproponowany statut.
  2.  Zebrani Zadecydowali, że Członkowie Założyciele stają się automatycznie pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia.
  3. Zebrani ustalili, że składka Członkowska bez względu na kraj zamieszkania, wynosić będzie równowartość 30 Euro w stosunku rocznym.
  4. Legitymacje członkowskie ważne będą zawsze od 31 stycznia danego roku do 31. stycznia roku następnego.
  5. Pierwsze Walne Zgromadzenie w Szwecji przewidujemy na listopad 2011r.
  6. Reszta osób obecnych w Cieszynie postanowiła podjąć decyzję o członkostwie do czasu rejestracji MSPDPiA
  7. Członkowie Założyciele wybrali spośród siebie tymczasowy zarząd do czasu

           I Walnego Zgromadzenia.

 

    Zarząd w składzie:

 

Prezes – Halina Godecka

Wiceprezes – Danuta Kapergren ( Kapturowicz )

Sekretarz -  Marian Nowy

Skarbnik – Magdalena Bartkiewicz

 

         Członkowie

 

Jolanta Horodecka-Wieczorek

Jerzy Tuszewski

Jerzy Kunc

Bolesław Bieniasz