zebrania

zarząd » zebrania

 

Ze względu na miejsce zamieszkania naszych Członków Zarządu w różnych krajach, nasze zebrania odbywają się przede wszystkim internetowo. Najważniejsze postanowienia i informacje z działań Zarządu będą zamieszczane w tym miejscu.