walne

V Walne Zgromadzenie Międzynarodowego Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Pisarzy i Artystów w Malme odbyło się w dniach 2-4 września 2016r. w Jaszowcu.